Artykuły na temat: "osoby niepełnosprawne"

26 września 2018 r.

Ubezwłasnowolnienie osób niepełnosprawnych: ONZ rekomenduje uchylenie przepisów