Artykuły na temat: "egzekucja"

15 września 2020 r.

Zlecenie egzekucji spłaconej należności kosztowne dla wierzyciela

24 sierpnia 2020 r.

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 6 [KOMENTARZ]

1 sierpnia 2020 r.

Jak potrącić należności pracownika z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

10 czerwca 2020 r.

Tarcza 4.0: Co komornik zabrał, oddać będzie musiał. Kolejna pomoc dla przedsiębiorców zostanie zwolniona z egzekucji