dr Katarzyna Trzpioła, ekspert ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW

Zweryfikowanie instrukcji

W ostatnich latach nie następowały zmiany przepisów dotyczących inwentaryzacji, ale za to zmieniały się warunki jej przeprowadzania. Pandemia, ograniczone zasoby pracowników wymusiły zmiany organizacyjne, a to oznacza, że należy przejrzeć instrukcję inwentaryzacyjną i inne dokumenty, aby dostosować je do aktualnej sytuacji jednostki i stosowanych rozwiązań technicznych przy prowadzonych pracach.