Zakup od zagranicznych kontrahentów usług, których miejsce świadczenia ustalone na podstawie odrębnych przepisów znajduje się w Polsce, a do takich zaliczymy np. usługi szkolenia online, zasadniczo zobowiązuje nabywcę do rozliczenia VAT.

Import usług obciążony VAT