Biuro rachunkowe rozliczając klienta, musi pamiętać, że zasady odbywania i rozliczania podróży służbowych pracowników wynikają z kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W tym akcie wykonawczym zostały określone wysokości diet oraz warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (podróż krajowa), jak i poza jego granicami (podróż zagraniczna). I choć jest ono poświęcone sferze budżetowej, to w praktyce musi być stosowane także przez wszystkie inne jednostki. Wynika to z faktu, że wartości diet i innych należności z tytułu odbywania podróży mają znaczenie dla rozliczenia podatku dochodowego zarówno firmy (w tym także organizacji non profit), jak i samego pracownika lub innej osoby odbywającej podróż na zlecenie. Limity zawarte w rozporządzeniu mają też znaczenie dla ujęcia kosztów przedsiębiorcy.

Nowa wysokość