Jak w świetle ostatnich zmian należy ująć składkę zdrowotną przedsiębiorcy, który prowadzi księgi rachunkowe?
Zasadniczo składka zdrowotna, podobnie jak składki na ubezpieczenia społeczne i sam podatek dochodowy z działalności, jest osobistym obciążeniem przedsiębiorcy. Często jednak się zdarza, że wszystkie te należności są płacone z konta firmowego, a wówczas wartość tych rozliczeń publicznoprawnych należy zaksięgować jako należność od przedsiębiorcy (czy wspólnika spółki osobowej). Może to być zapis: