Jadwiga Szabat, Ecovis System Rewident sp. z o.o.
Jednostki, w których pracownicy nie wykorzystali urlopów, powinny zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów ująć w księgach rachunkowych rezerwy na urlopy. Celem utworzenia takiej rezerwy jest zapewnienie kompletności przychodów i kosztów za dany okres sprawozdawczy. Chodzi o właściwe odniesienie kosztów do okresu, w którym jednostka faktycznie uzyskuje efekty pracy pracowników.