Przedsiębiorcy w celu promocji własnej firmy realizują na rzecz kontrahentów różnego rodzaju świadczenia. Chodzi np. o drobne upominki i prezenty z firmowym logo, gadżety reklamowe, pocztowe kartki świąteczne, poczęstunek w trakcie spotkań służbowych, sprzedaż towarów za symboliczną cenę, opusty cenowe na oferowane dobra i usługi, rabaty towarowe, wydawanie próbek produktów. Celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz budowanie dobrych relacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Operacje gospodarcze związane z promocją firmy wobec kontrahentów wymagają następujących zapisów w księgach rachunkowych:
1. Zakup artykułów spożywczych oraz innych towarów służących do promocji firmy, a także usług obcych, w tym gastronomicznych i noclegowych oraz związanych z organizacją konferencji i imprez jubileuszowych: