Wstępnie warto przypomnieć, że program „Czyste powietrze” ma na celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Środki w ramach tego programu są przekazywane m.in. do gmin, które są ich dystrybutorami. Gminy bowiem następnie przekazują wspomniane środki np. dla mieszkańców gminy na podstawie specjalnych uchwał dotacyjnych podejmowanych z mocy upoważnienia ustawowego z art. 403 ust. 5 prawa ochrony środowiska.
Jeśli zaś chodzi o aspekt ujęcia w klasyfikacji budżetowej wskazanych środków, to proponowane w pytaniu rozwiązanie co do rozdziału i paragrafu nie jest właściwe. Wskazany rozdział 90019 został oznaczony jako „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, z kolei paragraf 097 został oznaczony jako „Wpływy z różnych dochodów”.