Komunikat ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym (MFFiPR) 10 sierpnia br. pod poz. 119 i tego samego dnia standard wszedł w życie. Uchwała KRS, podobnie jak inne tego typu dokumenty przyjęte przez KRS, ma za zadanie wyjaśniać zagadnienia, które w sposób ogólny są uregulowane w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217), i sprawiają problemy w praktyce.
KSR 14 odnosi się do zagadnień związanych z oceną zasadności założenia kontynuacji działalności, w tym z zasadami rachunkowości stosowanymi w sytuacji braku kontynuowania działalności, tj. dotyczącymi: