W związku z rozwojem sztucznej inteligencji rosną obawy, że AI może zastąpić czynnik ludzki w niektórych branżach. Są zawody, które mogą zniknąć, ale nowe technologie mogą też pomóc niektórym zawodom i zwiększyć miejsca pracy. Jakie są prognozy dotyczące zatrudnienia w niektórych sektorach w ciągu następnej dekady?

Transport i magazynowanie

Według prognoz amerykańskiego Biura Statystyk Pracy, sektory transportu i magazynowania będą jednymi z najszybciej rozwijających się obszarów w latach 2022–2032. Przewiduje się, że zatrudnienie w tych sektorach wzrośnie o 8,6 procent.

Liczba miejsc pracy dla magazynierów i osób realizujących zamówienia wzrośnie o ponad 178 tysięcy. Dla kierowców lekkich ciężarówek przewiduje się 133 tysiące nowych stanowisk.

Programiści

Programiści znaleźli się na drugim miejscu najbardziej poszukiwanych zawodów na liście biura statystycznego. Do 2032 roku na amerykańskim rynku pracy pojawi się aż 410 tysięcy nowych miejsc pracy dla programistów.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Największy wzrost zatrudnienia, wynoszący 9,7 procent, przewidywany jest w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. W tym przypadku zmiany demograficzne, takie jak starzejące się społeczeństwo, mają większy wpływ niż zmiany technologiczne.

Branża opieki zdrowotnej i osobistej będzie zdecydowanie najszybciej rozwijającym się obszarem w ciągu najbliższej dekady. Zwiększone zapotrzebowanie na opiekę osobistą spowoduje utworzenie ponad 800 tysięcy nowych stanowisk pracy. Sektor zdrowia będzie główną siłą napędową wzrostu zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych w najbliższej przyszłości.