W tegorocznej ustawie budżetowej Służba Celno-Skarbowa otrzyma środki na podwyżki uposażeń swoich funkcjonariuszy. Rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2024 roku, ustala wzrost wielokrotności kwoty bazowej dla celników na poziomie do 4,49. Teraz zostało ono podpisane przez premiera Donalda Tuska.

Zwiększenie atrakcyjności zawodu celnika

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, podpisanym przez premiera Donalda Tuska, wzrost uposażeń jest krokiem zmierzającym do zwiększenia atrakcyjności zawodu celnika oraz poprawy sytuacji materialnej pracowników Służby Celno-Skarbowej. Rozszerzenie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej zostało szczegółowo uzasadnione w kontekście planowanych wydatków na uposażenia i nagrody roczne, jak również na realizację programu modernizacyjnego.

Zgodnie z cytowanymi słowami: „Wielokrotność kwoty bazowej w wysokości 4,49 ustalono w oparciu o dane planistyczne ujęte w ustawie budżetowej na 2024 r. w zakresie planu wydatków na uposażenia, nagrodę roczną oraz środków na realizację w 2024 r. zadań w ramach programu wieloletniego »Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025«” - wyjaśnia dokument do rozporządzenia.

Wzrost podstawy emerytalnej

Rozporządzenie przewiduje również konsekwencje długofalowe, takie jak wzrost podstawy emerytalnej dla funkcjonariuszy, co ma pozytywny wpływ na ich przyszłe świadczenia emerytalne. Oczekuje się, że wprowadzone zmiany będą miały istotne skutki finansowe, w tym zabezpieczenie środków w wysokości 81,22 mln zł na rok 2024 oraz 87,99 mln zł w perspektywie do 2034 roku, jak to wskazano w Ocenie Skutków Regulacji.

Podwyżki obowiązują od 1 stycznia 2024 roku

„Wprowadzana wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy, będzie stosowana od dnia 1 stycznia 2024 roku” - dodano w uzasadnieniu, podkreślając natychmiastową implementację zmian.