Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2025 r. płaca minimalna wzrosła do 4626 zł, a stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – do 30,20 zł.

Od najniższej krajowej zależą też inne należności, a także składki do ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

Teraz nad rządową propozycją pochylą się przedstawiciele pracowników i pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie ma szans na wspólne stanowisko. Pracodawcy nie akceptują rządowej propozycji, twierdząc, że jest zbyt wysoka. Zwłaszcza że w ostatnich latach minimalne wynagrodzenie rosło ok. 20 proc. rocznie. Nie zgadzają się na nią również związkowcy, ale ci z kolei uważają, że najniższa krajowa powinna w przyszłym roku wynosić co najmniej 4650 zł. Argumentują m.in., że nadal rosną ceny (patrz: opinie).

opinia

Będziemy zabiegać o nie mniej niż 4650 zł

ikona lupy />
Norbert Kusiak, sekretarz prezydium Rady Dialogu Społecznego z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych / nieznane

Propozycja strony rządowej jest nieakceptowalna. Rada Ministrów zaproponowała jedynie minimum, które wynika z przepisów. Dlatego będziemy dążyli do podwyższenia proponowanej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Uważamy, że najniższa krajowa w przyszłym roku powinna wynosić nie mniej niż 4650 zł. Niewiele zatem brakuje. Będziemy przekonywali rząd do naszych argumentów – wciąż mamy wysoką inflację, wrócił VAT na żywność, nie wiadomo, jak na nasze portfele wpłynie uwolnienie cen za prąd. Przypominamy też, że nadal 1,8 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, w tym 400 tys. dzieci. Przed nami negocjacje w ramach zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. A potem posiedzenie plenarne rady, które ma się odbyć 25 czerwca br. Liczymy, że rząd jeszcze zmieni swoją propozycję. ©℗

opinia

Nie zgadzamy się na podwyżkę

ikona lupy />
Prof. Jacek Męcinaz Uniwersytetu Warszawskiego, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego / nieznane

Pracodawcy oczekiwali jak najniższej podwyżki. Wynika to z faktu, że przez ostatnie dwa lata najniższa krajowa rosła rok do roku po ok. 20 proc. Dla nas wskaźnik zaproponowany przez rząd jest zbyt wysoki i nie do przyjęcia. Na pewno w trakcie negocjacji w ramach zespołu RDS nie zgodzimy się na kolejne podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie spodziewam się też, aby rząd uległ namowom związkowców i podwyższył jeszcze bardziej proponowaną płacę minimalną. Przecież wzrost tej kwoty ponownie spowoduje, że inflacja poszybuje. ©℗

Obie strony zapowiadają ostre negocjacje w ramach zespołu Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie plenarne RDS w tej sprawie na razie jest planowane na 25 czerwca br. Ostateczną decyzję rząd podejmie w pierwszej połowie września. Wówczas Rada Ministrów wyda rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. ©℗

ikona lupy />
Na co wpływa płaca minimalna / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
ikona lupy />
Dodatek za pracę w nocy od 1 stycznia 2025 r. / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe