Dzisiaj po posiedzeniu rządu przedstawiono średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2025 rok. Ile wyniesie podwyżka? Wzrost uposażenia wyniesie zaledwie 4,1 proc., podczas gdy płaca minimalna wzrośnie o niespełna 8 proc.

Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025 – dokumenty przedłożone przez Ministra Finansów.

Jak podano w komunikacie, średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów przedłoży je także do opinii ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej.

O ile wzrosną płace w budżetówce?

"Rząd proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 roku w wysokości 104,1 proc. w ujęciu nominalnym. Oznacza to, że wynagrodzenia oraz kwoty bazowe w 2025 roku, zostaną zwaloryzowane o 4,1 proc., czyli o prognozowaną średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2025 rok" - wskazano.

Potwierdziły się zatem informacje, do których dotarł "Dziennik Gazeta Prawna", w 2025 roku urzędnicy i służby mundurowe będą mogli liczyć na wzrost uposażenia zaledwie o 4,1 proc., co wynika z dokumentu Ministerstwa Finansów. Związkowcy w tym czasie postulowali o wiele wyższe - bo aż trzykrotnie większe - podwyżki wynagrodzeń.