W ostatnich miesiącach kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) intensywnie pracowało nad zrównaniem pierwszej płacy w służbach podległych resortowi z poborami żołnierzy zawodowych. Zapowiadane zmiany wkrótce staną się rzeczywistością, bowiem odpowiednie rozporządzenia zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw i obowiązują wstecznie - od 1 maja.

Pomysł zrównania pierwszej płacy funkcjonariuszy MSWiA z poborami żołnierzy zawodowych został po raz pierwszy publicznie przedstawiony w połowie marca przez ówczesnego szefa resortu, Marcina Kierwińskiego. „Służba w Policji jest kompletnie niekonkurencyjna w porównaniu ze służbą w wojsku. Jest to nielogiczne, więc będziemy to zmieniać” – tłumaczył minister. Kierwiński wskazywał na konieczność uczynienia służby w formacjach mundurowych bardziej atrakcyjną, co ma zachęcić kandydatów do wstępowania w szeregi Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.

Podwyżki dla policjantów, strażaków, SOP i SG

Podwyżki uposażeń w poszczególnych służbach podległych MSWiA zostały wprowadzone poprzez różne mechanizmy. W policji zmiana polega na podwyższeniu mnożnika kwoty bazowej w 1 grupie zaszeregowania z 1,433 do 1,915, co przekłada się na wzrost uposażenia zasadniczego o 1.010 zł. Nowe regulacje spowodują, że uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym wyniesie około 6 000 zł.

Analogiczny poziom wynagrodzeń osiągną kursanci w Straży Granicznej, gdzie również podniesiono mnożniki kwoty bazowej, co przyniesie wzrost uposażeń o odpowiednio 1.020 zł i 1.130 zł w zależności od kategorii zaszeregowania.

W Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono „dodatek wprowadzający do służby” w wysokości 544 zł dla nowo przyjętych strażaków oraz tych pełniących służbę na stanowisku stażysty. Dzięki temu dodatek, całkowite uposażenie również wyniesie około 6 000 zł.

W Służbie Ochrony Państwa zwiększono podstawowe wynagrodzenie dla 15 grupy, czyli na stanowisku kursanta, z 3.730 zł do 4.220 zł, co oznacza wzrost o 490 zł. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ta podwyżka sprawi, że całkowite wynagrodzenie zasadnicze funkcjonariusza SOP na stanowisku kursanta, wraz ze stałymi dodatkami, wyniesie około 6 000 zł.

Podniesienie atrakcyjności podjęcia służby

MSWiA argumentuje, że zrównanie pierwszej płacy funkcjonariuszy z wynagrodzeniami żołnierzy zawodowych znacząco podniesie atrakcyjność podjęcia służby w formacjach mundurowych. Wyższe wynagrodzenia dla nowych funkcjonariuszy oraz dodatkowe wsparcie finansowe w okresie szkoleniowym mają przyciągnąć więcej kandydatów do służby. Ministerstwo podkreśla, że zmiany te pozytywnie wpłyną na sytuację materialną funkcjonariuszy i ich rodzin, szczególnie w okresie szkolenia, które często odbywa się poza stałym miejscem zamieszkania.

Opublikowane 29 maja w Dzienniku Ustaw rozporządzenia, obowiązujące od 1 maja.