W Sejmie miało miejsce wspólne posiedzenie komisji obrony narodowej oraz administracji i spraw wewnętrznych. Kluczowi przedstawiciele rządu i sił zbrojnych, w tym wiceministrowie MSWiA Czesław Mroczek i Maciej Duszczyk, wiceszef MON Cezary Tomczyk, gen. dyw. Maciej Klisz, gen. bryg. SG Robert Bagan oraz gen. bryg. Krzysztof Stańczyk, omówili przygotowania wschodniej granicy Polski do obrony przed narastającymi wyzwaniami.

Kwestie nielegalnych przekroczeń granic i metody stosowane przez migrantów, takie jak rozginanie prętów bariery czy przepływanie przez przepusty wodne, zostały szczegółowo omówione przez dowódcę SG gen. Roberta Bagana. Aby zaradzić tym wyzwaniom, Straż Graniczna planuje szereg działań, w tym modernizację zapory granicznej przez wzmocnienie barier, dodanie dodatkowych kamer i oświetlenia, a także budowę wież obserwacyjnych i zakup dronów pionowego startu.

Straż Graniczna chce wzmocnienia bariery na granicy

Omawiając konstrukcję bariery na granicy szef SG zwrócił uwagę, że jest obecnie ona zbyt łatwa do przekroczenia.

-Dążymy do tego, aby samą barierę, jej poszczególne przęsła wzmocnić belkami poprzecznymi. Z uwagi na to, że jest to ponad 5 metrowy element budowlany i zastosowany lewarek samochodowy potrafi rozgiąć ten element, czyli dwa sąsiadujące ze sobą przęsła w zaledwie 20 sekund. Jeżeli to wzmocnimy jedną albo dwiema belkami poprzecznymi będzie w znaczy sposób utrudniało, a wręcz uniemożliwiało rozginanie prętów.” – wyjaśniał dowódca Straży Granicznej.

Wieże obserwacyjne na granicy polsko-białoruskiej

Wśród planów Straży Granicznej mających na celu poprawę bezpieczeństwa na polsko-białoruskiej granicy jest kluczowa budowa wież obserwacyjnych. Te nowe posterunki będą miały możliwość monitorowania obszaru o długości niemal 10 kilometrów zarówno na terenie Polski, jak i Białorusi, zapewniając lepszą widoczność i kontrolę nad strategicznym odcinkiem granicznym.

-Są to wieże budowane, które będą miały wysokość około 70 metrów i będą wyposażone w zaawansowany sprzęt optoelektroniczny. - mówił gen. Bagan.

Jak zabezpieczyć granicę z Białorusią

Straż Graniczna rekomenduje również zakupienie dronów pionowego startu, które nie będą potrzebowały pasa startowego. Dodatkowym elementem, który będzie wpływał na szybkość reakcji SG będzie budowa utwardzonej drogi wzdłuż granicy. Obecnie jest to trasa ziemna, która ulega mocnemu rozjeżdżaniu przez pojazdy mundurowych.

-Z uwagi na to, że w tej chwili ta droga tzw. techniczna jest bardzo mocno eksploatowana zarówno przez pojazdy SG, ale również wojska to dojazd w różne rejony i szybkość reagowania jest znacznie ograniczona. – mówił generał Bagan.

Od momentu nasilenia się kryzysu migracyjnego w 2021 roku, polskie służby zatrzymały ponad 42 tysiące osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę państwową. Łączna liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy od czerwca tego samego roku przekroczyła 80 tysięcy. Związane z tym działania na granicy polsko-białoruskiej w latach 2021-2023 pochłonęły niemal 1,5 miliarda złotych. W ramach operacji bezpieczeństwa na tym odcinku granicy średnio było zaangażowanych żołnierzy: 5,6 tysiąca w 2021, 6,7 tysiąca w 2022, 3 tysiące w 2023, a przewidywana średnia na 2024 rok to 4,6 tysiąca żołnierzy.