Wysokie ryzyko biznesowe, którym charakteryzują się nasi wschodni sąsiedzi ostatnio jeszcze się pogłębiło w wyniku protestów, które przetoczyły się przez Białoruś po ponownym wyborze Aleksandra Łukaszenki na prezydenta tego kraju. Uliczne protesty i akcje strajkowe dołączyły do światowego kryzysu związanego z COVID-19. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE), część Grupy PFR, już przed pojawieniem się tych ostatnich czynników była jedną z niewielu, które ubezpieczały transakcje na kierunku wschodnim korzystając z gwarancji Skarbu Państwa. W rozmowie z Robertem Bohdanowiczem (DGP), wiceprezes KUKE, Tomasz Ślagórski tłumaczy jak kształtuje się ryzyko na tych rynkach oraz jak zareagowali na ostatnie wydarzenia ubezpieczyciele.