Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (FRD; Dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) i Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) to systemowe narzędzia wsparcia nakierowanego na rozwój. W latach 2019–2021 dzięki dofinansowaniu z państwowych funduszy celowych samorządy z Mazowsza realizują 642 inwestycje związane z przebudową lub budową dróg lokalnych (łącznie ponad 1137 km). Na ten cel przeznaczono 1 mld 208 mln zł. W tym roku na mazowieckich drogach zostanie uruchomionych 516 nowych lub uprzednio zlikwidowanych linii autobusowych za łączną kwotę 61,5 mln zł. Takie działania wymagają intensywnej współpracy na linii rząd–samorząd. I wbrew powszechnemu wrażeniu, może ona mieć i ma pozytywne oblicze.
Mechanizmy rozwoju