Olimpiada „Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych” jest zwieńczeniem „Lekcji z ZUS”, cyklu edukacyjnego dla szkół ponadpodstawowych (wcześniej: gimnazjów). W roku szkolnym 2020/2021 w „Lekcjach z ZUS” wzięło udział ponad 88 tys. uczniów z1 346 szkół. Do 7 edycji Olimpiady przystąpiło ponad 14 tys. uczniów z 754 szkół.

Rywalizacja w finale Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, który odbył się 16 kwietnia, była bardzo zacięta. 4 zespoły zdobyły równą liczbę punktów – 28 (na 30 możliwych). Kolejne 3 zespoły dzielił do medalowych pozycji tylko 1 punkt (zdobyły 27 punktów). O kolejności na podium zadecydował więc czas, w jakim drużyny rozwiązały test finałowy.

Zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku im. Mikołaja Kopernika, która potrzebowała 15 minut i 42 sekund na zdobycie 28 punktów. Reprezentacja Zespołu Szkół w Libiążu (małopolskie) tyle samo punktów zdobyła w 19 minut i 26 sekund. Trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, która zdobyła 28 punktów w 20 minut i 42 sekundy.

W roku szkolnym 2020/2021 wszystkie 3 etapy Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” odbyły się on-line. W 1 etapie, szkolnym (odbył się w grudniu 2020 r.)wzięło udział 14 307 uczniów z 754 szkół z całej Polski. Ostatecznie, do 2 etapu zakwalifikowało się 312 trzyosobowych zespołów z całej Polski. Etap wojewódzki przeprowadzony został w marcu. Wzięło w nim udział trzyosobowych 312 zespołów. Do etapu trzeciego, finałowego zakwalifikowało się 18 zespołów. W etapie finałowym każde województwo miało swojego reprezentanta. Wyjątkiem było województwo lubuskie i podlaskie, które miały po dwóch reprezentantów (2 zespoły otrzymały dziką kartę, wynikało to z wysokiej liczby punktów, jakie uzyskały w etapie wojewódzkim).

„Lekcje z ZUS” przygotowane zostały przez interdyscyplinarny zespół ekspertów, specjalizujących się w ubezpieczeniach społecznych oraz metodyce nauczania. Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji profesjonalne, atrakcyjne i ustawicznie aktualizowane materiały dydaktyczne (podręczniki metodyczne dla nauczycieli, podręczniki dla uczniów), pomoce dydaktyczne (quizy, krzyżówki, planszową grę edukacyjną, filmy video), dostępne na edukacyjnej podstronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus

Od roku szkolnego 2014/15 do r.sz. 2020/2021 w „Lekcjach z ZUS” wzięło udział 411 tysięcy uczniów, z czego do Olimpiady przystąpiło 167 tysięcy uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 w „Lekcjach z ZUS” wzięło udział ponad 88 tys. uczniów z1 346 szkół. Do 7 edycji Olimpiady przystąpiło ponad 14 tys. uczniów z 754 szkół.

W kwietniu 2020 roku Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” wpisana została na listę olimpiad i konkursów przedmiotowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z jednej strony to docenienie marki Olimpiady organizowanej przez ZUS, z drugiej – dodatkowe profity dla uczniów. Tytuł laureata Olimpiady zwalnia bowiem z części praktycznej egzaminu zawodowego na kierunku technik rachunkowości oraz technik ekonomista. Ważną motywacją dla uczniów jest także możliwość zdobycia indeksu uczelni, z którymi ZUS współpracuje (obecnie 11 uczelni – między innymi Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika – przyjmuje na studia na wybranych kierunkach laureatów Olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych; kolejne 22 uczelnie przyznaje laureatom dodatkowe punkty w procesie rekrutacji).