Kiedy w Polsce w połowie lat 90. rynek informatyczny polegał głównie na sprzedaży licencji na systemy zagranicznych firm informatycznych i sprzedaży sprzętu komputerowego, zarząd Comarch podjął decyzję o rozszerzeniu portfolio usług i tworzeniu własnych produktów, a z końcem tegoż 10-lecia także o rozpoczęciu działalności na rynkach zagranicznych.
Analiza stanu polskiej gospodarki oraz branży IT pokazała, że rynek w Polsce rozwija się zbyt wolno i jest zbyt mały, aby firma mogła dalej rosnąć i utrzymać zatrudnienie. Ponadto koszty produkcji systemów informatycznych konsumowały coraz większą cześć wypracowanego zysku. I te właśnie aspekty przesądziły o rozpoczęciu rozbudowy struktur zagranicznych spółki. Obecnie blisko 60 proc. przychodów ze sprzedaży generowanych jest na rynkach zagranicznych, a od 1997 r., czyli początku zagranicznej działalności, Comarch wyeksportował własne produkty i usługi o wartości ponad 6 mld zł. Są one w prawie 100 proc. opracowane na podstawie czystej polskiej myśli technicznej, praktycznie bez ingerencji firm zewnętrznych.

Polska myśl technologiczna