Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport „Ageizm w Polsce - podsumowanie eksperymentalnego badania terenowego”, według którego młodsi kandydaci do pracy są dwa razy częściej niż starsi zapraszani do drugiego etapu rekrutacji. Dyskryminacja ze względu na wiek w Warszawie jest wyższa niż w mniejszych miejscowościach - w stolicy do osób młodych potencjalni pracodawcy oddzwaniają cztery razy częściej.
Prawie identyczne CV