Z Anetą Brzezicką rozmawia Mira Suchodolska
Czy możemy uznać, że nasze spotkanie jest spotkaniem dwóch superorganizmów?