Jak może to potraktować regionalna izba obrachunkowa? Wątpliwość wynika z niejasności uchwały rady gminy w sprawie obsługi oraz art. 10c ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gdzie mowa o sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, a ustawa nie precyzuje, jaka jest to sprawozdawczość: budżetowa czy finansowa.