Kto otrzymał od zagranicznego pracodawcy informację o zarobkach z wykazanymi łącznie kwotami pobranego za granicą podatku i potrąconych tam składek na ubezpieczenie społeczne, odliczy od polskiego PIT proporcjonalnie tylko pierwszą kwotę – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Tak samo jest w sytuacji, gdy w danym kraju obowiązuje jednolita danina, na którą składają się podatek i składki na ubezpieczenie społeczne. Wtedy również można odliczyć proporcjonalnie od polskiego PIT tylko kwotę zagranicznego podatku.
A co z zagranicznymi składkami? Te można odjąć od polskiego dochodu, jeśli tylko spełnione są warunki z art. 26 ust. 13a–13c ustawy o PIT (m.in. składki nie zostały wcześniej odliczone za granicą lub w Polsce, nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu ani zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie).
Chodzi o sytuację, w której polski rezydent zarabia w kraju, z którym Polska ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidującą metodę proporcjonalnego odliczenia (np. Holandia, Norwegia). Aby rozliczyć się z polskim fiskusem, taka osoba musi obliczyć podatek od łącznej sumy dochodów (polskich i zagranicznych), a następnie odliczyć od niej proporcjonalnie kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie (art. 27 ust. 9 ustawy o PIT).
Problem polega na tym, że w niektórych krajach obowiązuje jednolita danina albo tamtejsi pracodawcy wykazują w informacji o zarobkach łączną kwotę potrąconego podatku i pobranych składek na ubezpieczenie społeczne. Tak jest przykładowo w Holandii, gdzie pracodawcy wystawiają zestawienie wypłat (Jaaropgave). W interpretacji z 27 grudnia 2022 r. (sygn. 0115 KDIT2.4011.695.2022.2.ENB) dyrektor KIS wyjaśnił jednak, że w świetle art. 27 ust. 9 ustawy o PIT proporcjonalnemu odliczeniu podlega wyłącznie kwota równa podatkowi zapłaconemu w drugim państwie.
Problem ten nie występuje, gdy praca jest wykonywana w kraju, z którym Polska ma umowę przewidującą inną metodę – wyłączenia z progresją (np. Niemcy). Tamtejsze dochody są wolne od polskiego PIT, ale jedynie uwzględniane przy wyliczaniu stopy procentowej właściwej dla dochodów krajowych.
Innym podobnym przykładem jest interpretacja z 21 grudnia 2022 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.987.2022.2.JK2). Wystąpił o nią Polak, który w 2021 r. zarabiał wyłącznie w Norwegii. W otrzymanym rozliczeniu podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykazywane jako jedna z czterech pozycji pod wspólnym tytułem „podatek dochodowy”. Spytał, czy od polskiego PIT może proporcjonalnie odliczyć również kwotę zapłaconych w Norwegii składek.
Dyrektor KIS odpowiedział, że zagraniczne składki nie mogą być odliczone tak jak podatek (metodą proporcjonalnego odliczenia). Mogą być natomiast odjęte od dochodu podatnika, jeżeli spełnione są warunki z art. 26 ust. 13a–13c ustawy o PIT. ©℗
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS: z 27 grudnia 2022 r. (sygn. 0115 KDIT2.4011.695.2022.2.ENB) i z 21 grudnia 2022 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.987.2022.2.JK2)