Niedawno opisywaliśmy dylematy księgowych związane z klasyfikacją dodatku węglowego wypłacanego przez samorządy osobom fizycznym. Zostały one rozwiane w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na nasze pytanie. Jednak ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dalej: ustawa) stanowi także o wypłacaniu dodatku podmiotom wrażliwym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. aktu prawnego. Problem polega m.in. na tym, że JST nie wiedzą, jak należy traktować środki przekazywane podmiotom wrażliwym w związku z wykorzystywaniem niektórych źródeł ciepła - czy jako świadczenia, czy też jako dotacje. Wystąpiliśmy więc z kolejnym zapytaniem do MF w tej sprawie, ale zanim otrzymamy odpowiedź, poprosiliśmy o wskazówki ekspertów. Są oni jednomyślni, przy czym za punkt wyjścia przyjmują odpowiedź MF dotyczącą dodatku węglowego dla osób fizycznych, o której pisaliśmy w artykule „Wiadomo już, jak księgowe powinny zaklasyfikować dodatek węglowy” (DGP nr 196 z 10 października 2022 r.). Resort wskazał w niej, że ma być zastosowany dział 853, rozdział 85395 i po stronie dochodowej par. 2180, a wydatkowej par. 3110. Eksperci uważają, że wypłaty dodatku podmiotom wrażliwych również należy umieścić w dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”; rozdziale 85395 - „Pozostała działalność”. Inaczej wskazali paragraf wydatków, otóż ich zdaniem wypłaty dla podmiotów wrażliwych należy zakwalifikować w par. 443 - „Różne opłaty i składki” z odpowiednią czwartą cyfrą. [opinie ekspertów] ©℗

opinie ekspertów