Po to, by każda księgowa stojąca przed wyzwaniem niesienia pomocy obywatelom Ukrainy miała wszystko w jednym miejscu. Do tego polecamy Państwu wywiad z Mirosławem Legutko, przewodniczącym Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Ci, którzy obawiają się kontroli, mogą spać spokojnie. RIO nie będą utrudniać życia samorządom. Wszyscy rozumieją powagę sytuacji i chcą pomóc.

Pomoc finansowa dla zagranicznych samorządów