Jednostki samorządu terytorialnego są obecnie mocno obłożone obowiązkami. Do końca kwietnia muszą przygotować sprawozdania finansowe, a do tego dochodzą obowiązki związane z obsługą środków dla uchodźców z Ukrainy. Czy RIO mogą jakoś wspomóc samorządy?
Faktycznie nastąpiła kumulacja różnego rodzaju obowiązków w samorządach. Regionalne izby obrachunkowe nie mają jednak w praktyce możliwości wspomagania jednostek samorządu terytorialnego w wypełnianiu tych obowiązków. Możemy natomiast, bo leży to w naszej gestii, przesuwać pewne kontrole np. w powiatach, które szczególnie zostały dociążone. Nikt oczywiście nie zwolnił izb obrachunkowych z obowiązku kontroli, ale mogą się one odbyć później w tym samym roku.