Taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z 3 lutego 2022 r. (sygn. akt II SA/Go 816/21), który uznał, że na gruncie obowiązujących przepisów niedopuszczalne jest powołanie na stanowisko pełniącego obowiązki skarbnika gminy. W tym przypadku wójt tłumaczył powołanie przez radę gminy p.o. skarbnika tym, że tragiczna śmierć głównego księgowego budżetu spowodowała niemożność podejmowania prawnie wiążących decyzji finansowych. Eksperci są jednak zgodni, że stanowisko gorzowskiego WSA jest słusznie. Jak więc w obecnych burzliwych czasach ustrzec się przed nagłą nieobecnością skarbnika? – Dobrą praktyką w samorządach powinno być kreowanie funkcji zastępcy skarbnika, by w ten sposób przygotowywać osoby, które w krytycznym momencie mogłyby przejąć obowiązki skarbnika – wskazuje Grzegorz Czarnocki, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. [stanowisko]
Stanowisko dla DGP z 8 marca 2022 r., nr NA.III-070-9/2022