Marek Górski, specjalista z rachunkowości
Skoro w pytaniu mowa o sposobie przekazania środków w formie darowizny z poleceniem, to warto przypomnieć regulacje prawne kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). W jego art. 888 postanowiono, że przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z kolei w art. 893 k.c. wskazuje, że darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).