To już kolejny rok, kiedy służby finansowo-księgowe mają trochę więcej czasu na wykonanie tego obowiązku. Ministerstwo Finansów zdecydowało się przesunąć termin w związku z utrudnieniami w pracy powstałymi na skutek epidemii COVID-19 oraz zwiększenia zaangażowania tych służb we wdrażanie zapisów nowego systemu podatkowego (Polski Ład). Istniało bowiem ryzyko, że księgowi nie zdążą do 31 marca 2022 r. sporządzić sprawozdań finansowych za 2021 r. Termin dla jednostek należących do sektora finansów publicznych został więc wydłużony o miesiąc. Przy czym 30 kwietnia jest aktualny dla tych, których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu, czyli skończył się 31 grudnia 2021 r. Zasadniczo zostały wydłużone terminy wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się po 29 września 2021 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2022 r., które nie upłynęły przed 31 marca 2022 r. A wszystko to za sprawą rozporządzenia ministra finansów z 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561). Weszło ono w życie 10 marca br. Dziś zamieszczamy odpowiedzi na pytania związane właśnie z przygotowaniem sprawozdań finansowych.

Marcin Nagórek, radca prawny