Wyższe diety mają otrzymać radni wszystkich szczebli samorządu. Według dotychczasowych regulacji osoby zasiadające w radach gmin, powiatów oraz w sejmikach województw mogą otrzymywać maksymalną dietę wysokości 1,5-krotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, to jest 2684,13 zł. W wyniku omawianych zmian radni będą mogli otrzymywać maksymalną dietę rzędu 2,4-krotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, czyli 4294,61 zł.
Jeżeli chodzi natomiast o pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru (czyli marszałków województw, wicemarszałków, członków zarządu województw, starostów, wicestarostów, pozostałych członków zarządów powiatu, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przewodniczących i pozostałych członków zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy: burmistrzów dzielnic, ich zastępców i pozostałych członków zarządów dzielnic), to obecnie maksymalnie mogą oni otrzymać wynagrodzenie w wysokości siedmiokrotności kwoty bazowej, czyli 12 525,94 zł brutto. Po zmianach natomiast będą mogli liczyć na wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 11,2-krotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, czyli 20 041,50 zł brutto.