Pracownica nie zachowuje prawa do dwóch (pozostałych) dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego w nowym miejscu pracy. Uprawnienie do dodatkowego wypoczynku nie przechodzi na nowego pracodawcę. Pracownica powinna za te dni otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop od poprzedniego pracodawcy, czyli ośrodka pomocy społecznej.
Prawo do dodatkowego urlopu uregulowane jest w art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej trzy lata, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.