Rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. poz. 2396) weszło w życie 1 stycznia 2021 r., jednak zgodnie z jego par. 11, przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sporządzania kwartalnych sprawozdań za I kwartał 2021 r oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021. Treść rozporządzenia jest dostępna w specjalnym dodatku Księgowość Budżetowa - Akty Prawne (tylko na edgp.gazeta.prawna.pl ).

Poniżej grafiki obejmujące zadania z okresu [17-31 marca, 1-21 kwietnia.