Urząd Patentowy RP opublikował raport roczny za 2023 r. Statystyki wskazują na wzrost zgłoszeń praw własności intelektualnej.

W 2023 r. było ich w sumie 30 784, o 8,2 proc. więcej niż przed rokiem, gdy liczba ta wyniosła 28 457. Warto podkreślić, że 73 proc. wszystkich zgłoszeń kierowano drogą elektroniczną. Zmalała natomiast liczba udzielonych praw. W 2022 r. urząd udzielił 2290 patentów na wynalazki, a w 2023 r. – 2261. Liczba udzielonych praw ochronnych na znaki towarowe zmalała zaś z 12 869 do 11 586. W części raportu dotyczącej działalności międzynarodowej zwraca uwagę wątek ukraiński. UPRP kontynuował pomoc materialną i merytoryczną dla pracowników swojego ukraińskiego odpowiednika oraz na bieżąco badał, czy informacje podawane w kierowanych do niego zgłoszeniach dotyczących przedmiotów własności intelektualnej nie naruszają zasady integralności terytorialnej Ukrainy. Podczas sesji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) prezes UPRP Edyta Demby-Siwek zaapelowała o wstrzymanie dofinansowań dla Rospatentu.

ikona lupy />
Liczba zgłoszeń w trybie krajowym i międzynarodowym w 2023 r. / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe