Urząd Patentowy RP liczy, że projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej zostanie uchwalony w przyszłym roku.

Mówiła o tym prezes UPRP Edyta Demby-Siwek podczas ubiegłotygodniowego kongresu „Ochrona własności intelektualnej”. Jak przypomniała, nowelizacja ma usprawnić procedury i uprościć system opłat. Przewiduje też nowe instytucje, takie jak wstępne zgłoszenie wynalazku oraz depozyt know-how, w ramach którego UPRP będzie chronił informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Inne planowane rozwiązanie to tzw. IP combo obniżające opłaty dla tych, którzy zgłoszą różne prawa własności przemysłowej.

– Chcemy zachęcić do systemowej ochrony, aby przedsiębiorcy chronili swoje prawa i patentem, i znakiem towarowym, i wzorem użytkowym – mówiła prezes Demby-Siwek.

Zamiar wprowadzenia nowych przepisów w przyszłym roku potwierdziła podczas kongresu Kamila Król, wiceminister rozwoju i technologii. Przypomnijmy, firmowany przez jej resort projekt został zaprezentowany w kwietniu 2022 r., prace nie wyszły jednak poza etap konsultacji. Powodem były liczne uwagi zgłaszane do szczegółowych rozwiązań. Część rzeczników patentowych krytycznie oceniała zmianę systemu uzyskiwania wzorów użytkowych z badawczego na rejestrowy. Spowoduje on przyspieszenie udzielenia praw z rejestracji, ale rodzi też ryzyko udzielania praw przedsiębiorcom mogącym nadużywać ich do walki z konkurencją.

Kamil Kiljański, zastępca dyrektora ds. własności intelektualnej w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej, mówił o zmianach wprowadzanych na poziomie unijnym. Jedną z nich jest rozszerzenie ochrony oznaczeń geograficznych, do tej pory odnoszącej się tylko do produktów rolno-spożywczych, na artykuły rzemieślnicze i przemysłowe (pisaliśmy o tym: „Szkło i biżuteria też skorzystają z unijnej ochrony”, DGP nr 180/2023).

Druga to nowelizacja przepisów o prawnej ochronie wzorów, która liberalizuje ochronę części zamiennych do samochodów. Trzecia to przyjęty w kwietniu br. przez KE pakiet regulacji dotyczących patentów, m.in. wydłużających ochronę patentową niektórych leków oraz przewidujących tzw. licencje przymusowe, pozwalające w sytuacjach kryzysowych wydać pozwolenie na korzystanie z cudzego patentu.

Kongres został zorganizowany z okazji 105 lat istnienia UPRP i sprowadził do Warszawy przedstawicieli najważniejszych instytucji zajmujących się własnością intelektualną. Daren Tang, dyrektor generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), mówił o wyzwaniach na kolejne lata: zwiększeniu świadomości młodych ludzi na temat własności intelektualnej, zmianie jej postrzegania jako wartości biznesowej oraz kojarzeniu twórców i odbiorców technologii w celu przeciwdziałania zmianom klimatu.

– 99 proc. biznesu w Unii Europejskiej to małe i średnie przedsiębiorstwa, ale tylko 9 proc. z nich korzysta z praw własności intelektualnej – zwrócił uwagę João Negrão, dyrektor wykonawczy elekt Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zmienić to może upowszechnienie dobrych praktyk, do których zaliczył polskie przepisy obniżające stawkę CIT dla małych podatników.©℗