W całościowej analizie prawdopodobieństwa wprowadzenia konsumentów w błąd nie można pominąć podobieństw pod względem fonetycznym – uznał Sąd UE w sporze o znak towarowy złożony z litery a i cyfry 2.

Znany szwajcarski producent żywności Société des Produits Nestlé SA w 2018 r. uzyskał międzynarodową ochronę na graficzny znak towarowy. Wygląda on jak czarna litera A z wpisaną w nią białą cyfrą 2, choć spółka twierdziła, że poszczególne elementy można interpretować wielorako i niekoniecznie będą odbierane jak kombinacja alfanumeryczna. Znak miał odnosić się do klas 5 i 29 obejmujących m.in. żywność mleczną i suplementy.

Sprzeciw wobec rejestracji wniosła spółka The a2 Milk Company Ltd. z Nowej Zelandii, podnosząc, że wcześniej dokonała międzynarodowej rejestracji podobnego oznaczenia graficznego, odnoszącego się m.in. do tych samych klas. Jego centralnym punktem jest mała litera a oraz cyfra 2 na czarnym polu, wokół którego dwukrotnie umieszczono nazwę „THE a2 MILK COMPANY”.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uwzględnił sprzeciw Nowozelandczyków, a izba odwoławcza utrzymała jego decyzję w mocy. Nestlé złożyło skargę do Sądu UE. Ta została oddalona.

Sąd podzielił pogląd EUIPO, że choć kolidujące ze sobą oznaczenia są w niewielkim stopniu podobne pod względem wizualnym, to pod względem fonetycznym już bardzo lub nawet identyczne. Nie przekonała go argumentacja, że elementy graficzne nie muszą być odczytywane jako litera i cyfra. Sąd zwrócił ponadto uwagę, że nawet jeśli oznaczane w ten sposób towary będą sprzedawane w systemie samoobsługowym, podobieństwo fonetyczne może stać się widoczne np. w reklamie radiowej lub rozmowach ustnych o danych produktach.

Według sądu istnieje możliwość, że „konsumenci (…) mogą uważać, że identyczne lub bardzo podobne produkty pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, w przypadku zetknięcia się z oznaczeniami zawierającymi identyczne elementy słowne lub numeryczne, nawet jeśli oznaczenia te są krótkie”. ©℗

orzecznictwo