Użycie pospolitego elementu graficznego jako elementu oznaczenia nie sprawi, że konsumenci uznają go za charakterystyczny – orzekł Sąd Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczyła austriackiej spółki bukmacherskiej bet-at-home.com Entertainment GmbH. W listopadzie 2019 r. złożyła ona do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o rejestrację unijnego znaku towarowego „bet-at home”, napisanego pogrubioną granatową czcionką i podkreślonego zielonym łukiem. Ekspert EUIPO odrzucił jednak zgłoszenie, wskazując na opisowy charakter oznaczenia. Izba odwoławcza potwierdziła tę decyzję.
Spółka zaskarżyła ją do Sądu UE. Argumentowała, że ekspert EUIPO skupił się na elemencie słownym znaku towarowego, pomijając jego element graficzny. Według firmy element ten nadaje znakowi charakter odróżniający, a za jego sprawą konsumenci kojarzyliby oznaczenie wyłącznie z marką „bet-at-home”.
Sąd UE nie podzielił tej argumentacji. Wskazał, że elementy graficzne, takie jak ów łuk, są zwykle używane w celu podkreślenia charakterystycznego napisu, nie zaś identyfikacji samej w sobie. Poza tym kształt łuku jest na tyle prosty, że może być uznawany przez odbiorców co najwyżej jako dekoracja. Wniosku tego nie podważa użycie koloru zielonego, który jest powszechnie używany w handlu do celów reklamowych i marketingowych.
Element słowny został uznany przez Sąd UE za dominujący i dlatego to na nim trzeba się skupiać przy badaniu sprawy. „Bet-at-home” oznacza zaś nie więcej, niż „zakłady w domu”, co stanowi dokładny opis usługi. Oceny tej nie zmienia dodanie myślników pomiędzy słowami ani zastosowanie pogrubionej czcionki. W tych okolicznościach Sąd UE potwierdził ustalenia Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, że zgłoszony znak jest pozbawiony charakteru odróżniającego.
Sąd przypomniał, że znaków bez takiego charakteru nie rejestruje się, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Charakter odróżniający sprawia, że dany znak pozwala identyfikować towary jako pochodzące od określonej spółki i nie mylić ich z produktami innych firm.
Skarga bet-at-home.com została więc odrzucona, a spółkę obciążono kosztami procesu. Od wyroku przysługuje odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 29 czerwca 2022 r. w sprawie T-640/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia