W dniu oddania numeru do druku ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej czekała tylko na podpis prezydenta. Ma wejść w życie trzy miesiące po publikacji w Dzienniku Ustaw. Nowe rozwiązanie prawne powinno pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub jego przejściu na emeryturę.
W Polsce, według szacunków rządu, niemal 830 tys. przedsiębiorstw to właśnie firmy rodzinne. Rocznie generują przychód o wartości 322 mld zł. Zachowanie majątku takich firm i ich dalsze sprawne funkcjonowanie bywa o tyle trudne, że nie zawsze ustawowi spadkobiercy wiedzą, jak to robić, a i nie wszyscy są zainteresowani dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej. Fundacja rodzinna ma stanowić podmiot, którego zadaniem będzie zarządzanie majątkiem rodzinnym i jednocześnie jego ochrona przed negatywnymi implikacjami procesów sukcesyjnych, wielością beneficjentów (również tych małoletnich) czy też ich sytuacją osobistą. Przyszłe przepisy, nawet w przypadku sprzedaży majątku (np. udziałów w spółkach kapitałowych) przewidują, że uzyskany kapitał będzie gromadzony w fundacji nie tylko po to, by móc rozdzielić go później między beneficjentów, lecz także na nowe inwestycje.