Niestety dr Piotr Pałka, radca prawny i wspólnik kancelarii Derc Pałka, potwierdza, że działanie spółdzielni jest zgodne z przepisami i orzecznictwem sądów. – Z uwagi na specyfikę podmiotu, jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa, twierdzenia o możliwości poniesienia przez nią kosztu wymiany instalacji wodnej nie są uzasadnione – wskazuje.
Wyjaśnia, że art. 6 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1208 ze zm.) opisuje zasadę tzw. bezwynikowej działalności spółdzielni. Oznacza ona, że jakiekolwiek nadwyżki bądź niedobory finansowe przechodzą do rozliczenia w następnym roku, z reguły zmniejszając lub podwyższając czynsze mieszkańców. – Z tej zasady wynika, że wszelkie ponoszone przez spółdzielnię koszty ponoszą jej członkowie oraz właściciele lokali posadowionych w jej zasobach – wyjaśnia dr Piotr Pałka.