Projektodawcy wyjaśniają, że zmiany są konieczne głównie ze względu na niemalejący popyt na nowe mieszkania, a także konieczność zapewnienia godnego miejsca zamieszkania uchodźcom z Ukrainy. Rezultatem zmian ma być zwiększenie dostępności mieszkań oraz ustabilizowanie cen.
Jedną z istotniejszych zmian ma być zwiększenie udziału powierzchni przeznaczonej pod handel i usługi, realizowanej w ramach inwestycji mieszkaniowej. Jak wskazuje projektodawca, coraz większą popularnością w przestrzeniach miejskich cieszą się tzw. projekty mixed-use. Powstają w ten sposób kompleksy mieszkaniowo-usługowe, które jednocześnie pełnią kilka różnych funkcji. Przykładem takiej inwestycji są np. znajdujące się na Woli Browary Warszawskie.