Przypomnijmy: w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego oraz niektórych innych ustaw (nr UD442). Zakłada przeprowadzenie pionizacji inspekcji farmaceutycznej, czyli idei, o której realizację od lat zabiegali przedstawiciele rynku oraz wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni (WIF).
Krótko tłumacząc, obecnie WIF podlegają zarówno pod resort zdrowia, jak i wojewodów, podlegających z kolei pod resort spraw wewnętrznych. Jednocześnie GIF może w pewnym zakresie wpływać na pracę WIF i stanowi organ drugiej instancji w prowadzonych przez nich postępowaniach. Taki podział inspekcji skutkuje tym, że każdy WIF może mieć własne interpretacje w kluczowych dla przedsiębiorców sprawach. Po pionizacji WIF staliby się pracownikami GIF. Dzięki temu centrala mogłaby rozstrzygać wszelkie rozbieżności interpretacyjne, a WIF musieliby się do nich stosować.