Wielokrotnie zapowiadaliśmy ich nadejście na łamach DGP. W dokumencie zawarto szereg definicji istotnych dla twórców treści internetowych oraz kilkanaście przykładów rodzaju współpracy influencerów z markami.
W rekomendacjach czytamy, że jako influencera należy rozumieć twórcę aktywnie prowadzącego swoje media społecznościowe (np. na YouTubie, Instagramie, TikToku czy Spotify) i wpływającego publikacjami na opinie oraz decyzje swoich widzów. Czerpie on korzyści materialne (nie tylko finansowe) z publikowania treści, przy czym nie musi mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej.