Belgijski sąd zadał pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu ustalenia roli organizacji pracodawców branży internetowej IAB Europe w procesie pozyskiwania od użytkowników zgód na profilowanie w celach marketingowych. Orzeczenie nie po myśli IAB Europe będzie miało istotne konsekwencje dla całej europejskiej branży reklamowej.
Przypomnijmy: w lutym br. belgijski urząd ds. ochrony danych osobowych wydał decyzję, zgodnie z którą IAB Europe miał zapłacić 250 tys. euro kary oraz dostosować swój system Transparency & Consent Framework (TCF) do wymagań RODO.