Na końcu raportu prof. Adamus dołączył poprawioną propozycję ustawy – pierwotną prezentował publicznie w czerwcu ubiegłego roku. Wywołała ona wówczas olbrzymie kontrowersje wśród franczyzodawców.
Według autora raportu regulacja stosunku prawnego franczyzy powinna w sposób możliwie minimalny ingerować w działalność gospodarczą zarówno franczyzobiorców, jak i franczyzodawców. Przykładowo ustawodawca nie powinien uzależniać podjęcia i prowadzenia działalności franczyzowej od uzyskania zezwolenia, zgody, wpisu do rejestru działalności regulowanej czy innej formy reglamentacji. W związku z działalnością franczyzową nie powinny być też nakładane żadne dodatkowe ciężary publiczne, np. podatki. Obu stron tego typu kontraktu nie należy zmuszać do uczestnictwa w organizacjach zrzeszających. Zdaniem autora raportu nie powinno się też wprowadzać żadnego specjalnego urzędu regulacyjnego odnoszącego się do stosunków franczyzowych.