Jest jeszcze miejsce na nowe placówki

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 r., w Polsce na każde 1 tys. dzieci w wieku od trzech do pięć lat do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało 872 dzieci. Oznacza to, że pomimo starań gmin oraz ponad 20 lat powstawania przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż samorząd istnieje jeszcze pewien obszar do zagospodarowania. Dodajmy, że na jedną placówkę przypadało średnio prawie 81 dzieci - dominują zatem przedszkola niewielkie. W roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowało 22,4 tys. placówek wychowania przedszkolnego, w tym 13,2 tys. przedszkoli, 7,6 tys. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 0,1 tys. zespołów wychowania przedszkolnego, 1,5 tys. punktów przedszkolnych.