Najnowsze zmiany w prawie zostały na razie przedstawione jedynie w drodze ogólnych założeń, wiadomo jednak, że ta inicjatywa ustawodawcza ministerstwa ma być kolejnym etapem możliwie jak największego odformalizowania procedur budowlanych i wprowadzenia nowych ułatwień zarówno dla inwestorów, jak i dla urzędników.
Istotną zmianą ma być ograniczenie sytuacji, w których konieczne jest wydanie pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu budowy. Ma być ono niezbędne jedynie wówczas, gdy z danego obiektu będzie można korzystać już przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych – tak, by była pewność, że jest to bezpieczne. W każdej sytuacji o wydanie formalnego pozwolenia będzie mógł wystąpić także sam inwestor, gdy uzna to za celowe. Resort proponuje, by w innych przypadkach wystarczające było zawiadamianie o zakończeniu budowy.