W połowie czerwca rząd opublikował projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (nr z wykazu UD402). Ma on na celu walkę z problemem podszywania się pod renomowane firmy i instytucje w celu wyłudzenia od obywateli danych lub haseł dostępowych do rachunków bankowych. Ten cel miałby być osiągnięty poprzez nałożenie obowiązku stosowania przez operatorów nowoczesnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zacieśnienie współpracy firm z państwowymi instytucjami. Czy takie zmiany są potrzebne?
Szkody z tytułu nadużyć ponoszą zarówno abonenci, jak i przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Rząd przedstawił projekt ustawy, który w założeniu ma pozwolić na skuteczną walkę z tymi nadużyciami. Projekt ten wymaga jednak dalszych prac i zmian. Implementacja proponowanych rozwiązań będzie wiązała się bowiem ze znacznym wysiłkiem organizacyjnym oraz wielomilionowymi kosztami dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ale jako odpowiedzialni przedsiębiorcy nie uchylamy się od tych nowych zadań.