Zasadniczo jest ona wprowadzana przy okazji wywłaszczeń pod Centralny Port Komunikacyjny, jednak zakres jej zastosowania będzie o wiele szerszy i obejmie cały system. Większość rozwiązań ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia przepisów w Dzienniku Ustaw.

System sprawiedliwszy…