Artykuły na temat: "grunty"

29 marca 2019 r.

Trzaskowski anuluje podwyżki opłat za użytkowanie. "To skutek legislacyjnego chaosu"

16 marca 2019 r.

Umowy dzierżawy nie da się wypowiedzieć wstecz

20 lutego 2019 r.

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, cz. 2