Problemy armatorów z zakupem wynikają z tego, że prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.) jest niekompatybilne z ustawą o pracy na morzu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1353 ze zm.).
Otóż zgodnie z art. 70 ust. 4 tego drugiego aktu armator jest uprawniony do nabywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych na statek na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 prawa farmaceutycznego. Tenże przepis stanowi jednak, że zapotrzebowanie na leki mogą wystawiać wyłącznie podmioty wykonujące działalność leczniczą. Poza tym tylko takie podmioty mogą realizować w aptece zapotrzebowanie na leki (art. 86a ust. 1 prawa farmaceutycznego). W praktyce więc armatorzy mają prawo kupić w aptece wyłącznie leki bez recepty. Nie mogą natomiast nabywać medykamentów o działaniu psychoaktywnym, a te są zaliczane do niezbędnego wyposażenia apteczki okrętowej.